Брошура

Рекламна брошура на проекта и листовки ще бъдат изработени през есента на 2014 г. Материалите ще включват информация относно целите на проекта, очакваните резултати, времеви график, партньорите и др. Брошурата ще бъде използвана и като плакат. Материалите ще бъдат на в английски език и с превод на 4те езика на страните-участнички по проекта (гръцки, хърватски, сръбски, български).