Информационни дни

Два информационни дни бяха организирани, за да информират потенциалните  потребители във връзка със сесиите, които ще се проведат за пилотно внедряване на виртуалната обучителна среда на V-ALERT с цел разширяване на групите от потребители, привличане на повече потребители и подготовка за участие на активните крайни потребители за финалното внедряване в Сърбия и България.

На 23 септември в хотел Палас , Белград, Центърът за популяризиране на науката организира Информационен ден на V-ALERT за учители. Партньорите от Hellenic Open University  също присъстваха на Информационния ден.

_MMM9735

На 1 октомври, Българско-търговската промишлена палата организира демонстрационна сесия на обучителната он-лайн пратформа, разработена в рамките на проекта „V-ALERT“, финансиран по Програма „ Учене през целия живот“. Платформата позволява потребителите да се потопят в света на Интернет и да повишат своите знания относно кибер измамите чрез атрактивен начин, а именно- виртуална игра. Създадените 4 сценарии със заплахи са свързани с фишинг заплахи, кражба на лични данни, работа в социалните мрежи и създаването на силни пароли в интернет.

IMG_3838