Месец на европейската кибер сигурност

Месецът на европейската кибер сигурност е застъпническа капания, организирана от Европейската агенция по мрежова и информационна сигурност (ENISA). Кампанията ще бъде проведена през октомври в няколко европейски страни. Основната цел е да се промотира сред гражданите темата за сигурността в кибер пространство, да се променят техните възприятия за кибер-заплахи и да се предостави актуална информация за интернет сигурността чрез обучение и обмен на добри практики.

Агенцията кани публични структури и частни организации да вземат участие в кампанията. За повече информация: http://cybersecuritymonth.eu/.