Обявяването на заключителната конференция

Целта на финалната конференция е да се представят резултатите от Проекта „V-ALERT” на академичната и образователната общност.  Конференцията е отворена за всички заинтересовани страни, включително местни образователни власти и политици, учени и студенти, училищни общности, учителски асоциации, сдружения на работници и служители в предприятия и широката публика.

V-ALERT - Announcement of Final Conference-page-001