Партньори

Гръцкият отворен университет (Hellenic Open University), като координатор на този проект,се е погрижил да създаде консорциум, който да събере експерти в областта на информационната сигурност, високо квалифицирани разработчици и крайни потребители от всички области на образованието (деца, учители, студенти в областта на ИКТ и работещи в реалния сектор). V-ALERT консорциумът е създаден в съответствие с целите на проекта и необходимия опит на партньорите за успешното реализиране на заложените дейности. Партньорите по проекта са три университета (Гръцкия отворен университет, Кипърския университет и Университета в Сплит, Хърватия), малки и средни предприятия („Besecure“ от Кипър), както и една държавна институция (Център за насърчаване на науката, Сърбия) и една неправителствена организация (Българска търговско-промишлена палата, България).

Всички партньори имат както значителен опит в областта на възложените им задачи, така и натрупан богат ноу-хау чрез участието им в различни европейски проекти и работа в областта на международното сътрудничество предимно в областта на бизнеса, но също така и чрез обществени и национални проекти. Всички партньори са със специфични профили в областта на проекта и неговите резултати. Това е съобразено и в ясното разпределение на задачите между партньорите, които са включени активно в почти всяка област на проекта – от срещите и управлението до разпространеняването и експлоатацията на резултатите. Целта е създаване на електронна среда, която да бъде отворена за допълнителни сценарии и езици и да постигне устойчиво развитие след края на проекта.