BESECURE

besecure-logoBESECURE (BS), Кипър, като партньор, специализиран в областта на информационната сигурност и обучения, ще разработи симулационни сценарии за заплахи за информационната сигурност. BS ще организира и категоризира темите за обучение въз основа на изискванията на различните крайни потребителски групи (деца, учители, студенти, работещи) и ще разработи сценарии за заплахи за информационната сигурност за всяка категория. Разработените сценарии ще обхващат множество случаи, обхващащи както по-общи сценарии за масова осведоменост, така и за напреднали и специализирани случаи на заплахи, насочени главно към ИКТ студенти и професионалисти.

Website