Българска търговско-промишлена палата

bcci-logo

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е създадена през 1895 г. и е водеща асоциация на работодателите в България – включваща над 52 000 членове. Тя е независима, неправителствена организация, която подкрепя, насърчава и представлява интересите на своите членове и съдейства за развитието на международното икономическо сътрудничество. Услугите на БТПП обхващат цялата географска територия на България чрез мрежа от 28 регионални търговско-промишлени палати, включени в национално представена структура.

БТПП е отговорен партньор за подготовката на Плана за управление на качеството на проекта (PQMP), изработването на образци на всички документи, които трябва да бъдат разработени по време на проекта, ръководството на процеса на Вътрешното оценяване – Процедура за партньорски проверки, както и организирането на Външна оценка.