Гръцки отворен университет, (HOU)

helenic-open-university

Гръцкият отворен университет(HOU) е единственият гръцки държавен университет, който осигурява дистанционно обучение във всички бакалавърски и магистърски програми. Гръцкият отворен университет се състои от четири факултета: науки и технологии, хуманитарни науки, социални науки, приложни изкуства и предлага 6 Бакалавърски програми и 26 Магистърски програми, в момента обучава 30 000 студенти. Гръцкият отворен университет има за цел да внедрява иновативни образователни методи, които са изцяло базирани на принципите на дистанционно обучение и предлага иновативни програми за обучение. По този начин предоставя възможности за дипломно и следдипломно обучение на по-широки социални групи от населението, като по този начин дава възможност продължаването на образованието и ученето през целия живот да бъде достъпно за всички. Насърчаването на научните знания е възможно с помощта на методология за дистанционно обучение чрез информационни и комуникационни технологии иразработването на подходящи учебни материали.

Центърът за софтуерни изследвания (Software Quality Research Group (SQRG)) към Гръцкия отворен университет (quality.eap.gr) има богат опит в областта на приложните изследвания и оценка на качеството на софтуерни продукти и по-специално на качеството на образователен софтуер, с помощта на лични образователни пространства и образователни анализи. Освен това, Центърът за софтуерни изследвания (SQRG) е специализиран в развитието на онлайн обучителни среди, онлайн отворени обучения (MOOCs) и виртуални инструменти, както и 3D виртуални среди, чрез които се прилагат принципите на активно учене по теми, които е невъзможно, опасно или неефективно да се преподават чрез конвенционални образователни методи. Центърът за софтуерни изследвания (SQRG) се състои от 15 активни членове и много сътрудници, включително студенти и аспиранти и изследователи от различни изследователски области.

Гръцкият отворен университет (HOU) е координиращата организация на проекта V-ALERT и ще бъде основно отговорен за следните задачи:

  • управление на проект
  • проектиране и разработване на 3D виртуалната учебна среда (VWLE) (алфа и окончателна версия)
  • тестване и формираща оценка на алфа версия на 3D VWLE
  • извършване на редица пилотни приложни сесии

Website