Кипърски университет

ucy logo

Копърския университет (UCY), е представен в V-Alert проекта чрез SEIT – център за софтуерно инженерство и интернет технологии. Центърът разполага със значителен опит в областта на практическите приложения на ИКТ, пряко свързани с професионално обучение и учене през целия живот, която им позволява да отговарят за анализите и спецификацията на учебната среда. SEIT центърът относно разработването на 3D виртуалната среда.

The University of Cyprus website

SEIT Lab