Факултет по науки, Университет на Сплит

usp-logo

Факултет по науки, Университет на Сплит (USP), Хърватия, е представен в V-ALERT проекта чрез Катедра по компютърни науки, която има значителен опит в областта на взаимодействието човек-компютър, ръководство за моделиране, персонализация, развитие и оценка на адаптивни интерфейси на електронното обучение в зависимост от индивидуалните особености на потребителя. В контекста на проекта V-ALERT Катедрата ще допринесе за анализ на изискванията на ИКТ студентите и преподавателите и ще осигури тестването в етапа на изпълнение на проекта от студенти в областта на ИКТ и университетски професори като крайни потребители.

USP е ръководител на Работен пакет 6: План и дейности по разпространение и ще бъде основно отговорен за ефективното разпространение на V-ALERT проектните цели, резултатите и заданията.

Website