Публикации

Следните материали бяха публикувани в списания или представени по време на конференции:

1. Кристос Метурис*, Вики Марату, Дивна Вучкович, Джордж А. Пападопулос, Михалис Ксенос: информационна сигурност чрез виртуален свят:. Анализ на изискванията на крайните потребители, 5-та Международна конференция по информационното общество и технологии – ICIST 2015 г., стр 273 -278. Изтеглете тук.

2. Вики Марату, Михалис Ксенос, Дивна Вучкович, Андрина Гранич, Александра Дрекун: Подобряване на обучение по информационна сигурност чрез използване на 3D вируална обучителна среда, 5-та Международна конференция по информационното общество и технологии – ICIST 2015 г., стр 279-284.. Изтеглете тук.

Всички материали от ICIST 2015 могат да бъдат намерени тук: http://www.yuinfo.org/icist2015/Proceedings_ICIST_2015.pdf

3. Гранич, Андрина; Марату, Вики; Метурис Кристос; Пападопулос, Джордж А., Ксенос, Михалис: Персонализирани Context-Aware Препоръки в 3D среда за виртуално обучение. TOJET, Турски Онлайн вестник на образователните технологии. (2015 г.), стр. 396-406. Изтеглете тук.

4. Йонаис Нтокас, Вики Марату и Михалис Ксенос: Ползваемост и оценка на заплахите в 3D 3D вируална обучителна среда чрез симулиране на информационната сигурност – ЦИЕС 2015 г., Университета в Есекс, Великобритания, септември 24-25 2015 Изтегли тук.

Списъкът на документи, публикувани в рамките на конференцията е достъпна тук http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7317654

5. Кристос Метурис, Вики Марату, Йонаис Нтокас, Михалис Ксенос, Джордж Ангелос Пападопулос: обучение на потребители относно заплахи от информационната сигурност чрез 3D виртуалния свят на симулациите. Шеста международна конференция по електронно обучение (електронно обучение-2015 г.); 24 – 25 Септември, 2015, Белград, Сърбия. Изтеглете тук.