Публични отчети

Конкретни резултати от проекта като концептуална спецификация на виртуалната учебна среда, сценарии за заплахи, виртуалната платформа и оценката на резултатите от проекта консорциумът ще разпространява чрез съответните конференции и / или издания и уебсайта наЕвропейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA).

Report on 3D virtual worlds platforms and technologies

Oпровержение: Изтеглите от тук ‘;