Визия

Компютрите и интернет играят важна роля в съвременния живот на хората, но тяхната употреба крие не малко рискове. Това налага всички потребители, независимо от възрастта и уменията им, да са наясно с принципите за информационната сигурност и защита на данните. На европейско ниво са предприети редица мерки за насърчаване на информираността относно кибернетичната сигурност сред гражданите, промяна в отношението към кибер заплахите и осигуряване на актуална информационна сигурност чрез образование и разпространение на добри практики.

Визията напроекта V-ALERT е да предостави на потребителите от различни възрасти и опит една иновативна и финансово достъпна онлайн среда за електронно обучение, която да подпомага ученето през целия живот и придобиването на задълбочени познания в областта на кибер сигурността и мерките за защита.

Предвидената среда за електронно обучение е гъвкава, многоезичнавиртуална среда, която ще симулира сценарии назаплахи, примери и контрапримери за електронната сигурност от реалния живот, позволявайки на различните целеви групи от потребители да изпитат рисковете и да изградятважни знания и умения за тяхното пеодоляване.