Σύνοψη Έργου V-ALERT

Το έργο V-ALERT έχει σαν στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας μιας κουλτούρας Ασφάλειας Πληροφοριών σε διαφορετικές ομάδες χρηστών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (μαθητές και εκπαιδευτικούς, φοιτητές Πληροφορικής, ακαδημαϊκούς και υπαλλήλους επιχειρήσεων), με την παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου απομακρυσμένης εκπαίδευσης (e-learning) το οποίο ευνοεί την «εμβύθιση» του χρήστη στο μαθησιακό ψηφιακό περιεχόμενο. Θα αναπτυχθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον σε τρισδιάστατο εικονικό κόσμο, μέσα στον οποίο θα προσομοιωθούν πραγματικά σενάρια απειλών της Ασφάλειας Πληροφοριών, επιτρέποντας στους χρήστες να αποκτήσουν άμεση εμπειρία των διαφόρων κινδύνων και απειλών, αλλά με ασφαλή τρόπο. Επιπλέον, το μαθησιακό περιβάλλον σε εικονικό κόσμο του V-ALERT θα παρέχει στους χρήστες βοήθεια σε πραγματικό χρόνο μέσω εξατομικευμένων συστάσεων που θα προέρχονται από την εφαρμογή σχετικών «αλγορίθμων σύστασης» στην βάση των δεδομένων που θα αφορούν στο προφίλ των χρηστών και τη συνολική απόδοσή τους κατά τη διάρκεια των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα στον τρισδιάστατο κόσμο. Η βασική παιδαγωγική προσέγγιση του V-ALERT είναι η «μάθηση μέσω δράσης», η οποία μπορεί να αυξήσει την εσωτερική παρακίνηση των μαθητών και να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση και μάθηση.

V-ALERT Λεπτομέρειες Έργου:

Χρηματοδοτούμενο από το Πλαίσιο-Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης / Δράση 3 – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) / Πολυμερές Έργο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού)
  • Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Έργου: 01/11/2013 – 31/10/2015
  • Διάρκεια: 24 μήνες
  • Συντονιστής: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο