Φυλλάδιο

Φυλλάδιο και συνοδευτικό ενημερωτικό υλικό θα εκδοθεί το φθινόπωρο του 2014 όπου θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τους στόχους του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το πλάνο εργασίας, τα μέλη της κοινοπραξίας, κτλ. Το φυλλάδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αφίσα. Μέσα στο φυλλάδιο/αφίσα θα υπάρχουν ενθέματα που θα απευθύνονται σε όλες τις ομάδες-στόχους (μαθητές, δασκάλους, ακαδημαϊκούς, φοιτητές και προσωπικό επιχειρήσεων) τα οποία θα παραχθούν στα Αγγλικά και θα μεταφραστούν στις 4 γλώσσες των συμμετεχόντων χωρών (Ελληνικά, Κροατικά, Σέρβικα, Βουλγάρικα).