Ευρωπαϊκός μήνας για την ασφαλεια στον κυβερνοχωρο

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο είναι μια καμπάνια προώθησης της Ευρωπαϊκής  Ένωσης η οποία υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών και λαμβάνει χώρα τον Οκτώβριο σε αρκετά Ευρωπαϊκά κράτη. Ο Ευρωπαϊκός Μήνας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο έχει ως στόχο να προωθήσει στους πολίτες την έννοια της ασφάλειας στη χρήση των υπολογιστών και στο Διαδίκτυο, να τροποποιήσει τις αντιλήψεις τους αναφορικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο και να παράσχει ενημερωμένη πληροφόρηση για την ασφάλεια, μέσα από την εκπαίδευση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η οργανωτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο 2014 προσκαλεί όλους τους οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του φετινού Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο http://cybersecuritymonth.eu/.