Τελικό Συνέδριο

Το τελικό συνέδριο του διεθνούς έργου V-ALERT πραγματοποιήθηκε στο Σπλιτ της Κροατίας στις 17 Δεκεμβρίου. Οι εταίροι από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Σερβία, καθώς και κάποιοι από τους συμμετέχοντες και δασκάλους που είχαν εμπλοκή στο έργο από το 2013, συναντήθηκαν στο Σπλιτ, στο ξενοδοχείο Cornaro, για να συζητήσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους τα δύο τελευταία χρόνια.

IMG_4684

Ο καθηγητής AlenSoldo από το Πανεπιστήμιο του Σπλιτ και ο InesMilinaGanza από το Γραφείο Εκπαίδευσης και Έρευνας του Σπλιτ άνοιξαν το συνέδριο. Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Μιχάλης Ξένος, ως συντονιστής του έργου V-ALERT, παρουσίασε το έργο οδηγώντας σε συζήτηση ανάμεσα στα μέλη των εταίρων οργανισμών και τους παρευρισκόμενους σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου.

IMG_4708

Δύο παράλληλα workshops έλαβαν χώρα, στα οποία παρουσιάστηκε το τρισδιάστατο εκπαιδευτικό περιβάλλον του V-ALERT και οι προσομοιώσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών στο Διαδίκτυο.Εκτός από τους εταίρους του έργου, παρευρέθηκαν επισκέπτες ομιλητές οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες.

IMG_4632

Το έργο V-ALERT (VirtualWorldforAwarenessandLearningonInformationSecurity) κατάφερε να παρέχει ενημέρωση για τους πιθανούς κινδύνους στο Διαδίκτυο. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και η κοινοπραξία αποτελείται από ινστιτούτα προερχόμενα από πέντε ευρωπαϊκές χώρες – το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, την εταιρεία BESECURE από την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο του Σπλιτ από την Κροατία, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας και το Κέντρο Προώθησης της Επιστήμης από τη Σερβία.

Το έργο V-ALERT έχει ως στόχο να αναπτύξει μια κουλτούρα ασφάλειας των πληροφοριών σε διάφορες ομάδες χρηστών των τεχνολογιών της Πληροφορικής. Παρέχει ενημέρωση και εκπαίδευση μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης. Κάτω από την ομπρέλα του έργου αναπτύχθηκε ένα διαδικτυακό τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο προσομοιώνει σενάρια πραγματικών απειλών της ασφάλειας των πληροφοριών, επιτρέποντας στο χρήστη να αποκτήσει την εμπειρία των κινδύνων αυτών με ασφαλή τρόπο.

Κατεβάστε την αναφορά του Τελικού Συνεδρίου από εδώ