Η ανακοίνωση του τελικού συνεδρίου

Στόχος του τελικού συνεδρίου του V-ALERT είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στην ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα. Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών, σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές, συλλόγους σχολείων και δασκάλων, εργαζόμενους σε εταιρίες και στο ευρύτερο κοινό.

V-ALERT - Announcement of Final Conference-page-001