Εμπλουτισμός της γνώσης σχετικά με κινδύνους του διαδικτύου

Σήμερα ο συνεργάτης του έργου BCCI οργάνωσε μια συνεδρία επίδειξης της διαδικτυακής πλατφόρμας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του V-Alert project, και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να εμβυθιστούν στον κόσμο του Διαδικτύου και να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τις απάτες του κυβερνοχώρου με ελκυστικό τρόπο διαμέσου ενός εικονικού παιχνιδιού. Τα 4 δημιουργούμενα σενάρια σχετίζονται με κινδύνους «ψαρέματος» στοιχείων (phishing threats), υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, περιήγηση σε κοινωνικά δίκτυα και δημιουργία ισχυρών διαδικτυακών κωδικών.  

Το «V-ALERT» έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία 6 οργανισμών, στους οποίους συμπεριλαμβάνοντας τον οργανισμό BCCI από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα την Κύπρο την Κροατία και τη Σερβία. Η ομάδα του έργου παρουσίασε την πλατφόρμα στους συμμετέχοντες και τους έδωσε πρακτικές συμβουλές για το πως θα αποφεύγουν διαδικτυακούς κινδύνους, και πως οι χρήστες θα μπορούσαν να αυξήσουν τις γνώσεις τους στο πεδίο της ασφάλειας του διαδικτύου. Υπάρχει μια αρχική (demo) έκδοση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος την τρέχουσα στιγμή. Η τελική έκδοση θα είναι έτοιμη με το τέλος του χρόνου και θα είναι διαθέσιμη για χρήση. 

Η πλατφόρμα ένα εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή σελίδα του έργου: http://v-alert.eu/.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και έργα, BCCI, τηλέφωνο 028117416.