Συνάντηση εταίρων στη Λεμεσό

Η δεύτερη συνάντηση εταίρων του V-ALERT πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου από τις 8 Μαΐου έως και τις 9 Μαΐου 2014.

DSC_0507

Τα μέλη της κοινοπραξίας συζήτησαν για τις εργασίες που είχαν έως τότε ολοκληρωθεί και εστίασαν στα μελλοντικά βήματά τους σε κάθε πακέτο εργασίας του έργου. Η πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών οδήγησε στην εκλέπτυνση των λεπτομερειών του έργου και στην αποσαφήνιση όλων των θεμάτων που θα βοηθήσουν την μελλοντική εργασία και κυρίως τον τελικό σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος σε εικονικό κόσμο. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας και έγινε αντιληπτό σε όλους τους εταίρους ότι αυτά είναι το σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση της λειτουργικότητας του εικονικού κόσμου, η οποία θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις των διαφόρων ομάδων-στόχων.

DSC_0523

Μετά από μια μακριά, σε διάρκεια, μέρα συναντήσεων, τα μέλη της κοινοπραξίας επισκέφτηκαν την παλιά πόλη της Λεμεσού και συνέχισαν την ανταλλαγή οραμάτων, απόψεων και ιδεών.