Κέντρο για την Προώθηση της Επιστήμης

cpn_logoΤο Κέντρο για την Προώθηση της Επιστήμης (ΚΠΕ) της Σερβίας είναι ένα κρατικό ινστιτούτο που ιδρύθηκε βάσει του Νόμου για την Επιστημονική Έρευνα και έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το Κέντρο, σύμφωνα με το νομικό του πλαίσιο, συνεργάζεται με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και σχολεία) στη Σερβία και παγκοσμίως, με τα κυβερνητικά υπουργεία, όπως επίσης με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τον ιδιωτικό τομέα. Συγχρόνως, το ΚΠΕ συνεργάζεται με το ευρύ κοινό και διατηρεί ένα εξέχον δίκτυο συνεργασίας με σχολεία και προσχολικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, λειτουργώντας ως εφαλτήριο για πολλά έργα που στοχεύουν στην προώθηση της επιστήμης και την ενημέρωση για την σημαντικότητα της επιστήμης και της καινοτομίας στην καθημερινή ζωή. Το ΚΠΕ αναλαμβάνει, επίσης, την οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης για δασκάλους, ειδικούς σε τρόπους επικοινωνίας της επιστήμης και δημοσιογράφους επις τημονικών θεμάτων, έχοντας έτσι αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών για την προώθηση της επιστήμης.

Το ΚΠΕ είναι επικεφαλής εταίρος του Πακέτου Εργασίας 4: «Έλεγχος και πιλοτική εφαρμογή του μαθησιακού περιβάλλοντος του V-ALERT» και πιο συγκεκριμένα έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής πιλοτικών συνεδριών χρήσης του μαθησιακού περιβάλλοντος με τελικούς χρήστες προερχόμενους από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάχυσης του V-ALERT το ΚΠΕ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υποστήριξη του ιστοτόπου του έργου.

Website