Η σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σπλιτ (ΠΣ)

usp-logoΗ σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σπλιτ (ΠΣ) Κροατία, συμμετέχει στο έργο V-ALERT μέσω του Τμήματος Επιστήμης της Πληροφορικής το οποίο έχει σημαντική εμπειρία στη μοντελοποίηση χρηστών, την εξατομίκευση, την ανάπτυξη και αξιολόγηση προσαρμοστικών διεπαφών για συστήματα e-learning/m-learning με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των χρηστών. Το ΠΣ θα συμβάλει στην ανάλυση απαιτήσεων των φοιτητών Πληροφορικής και των καθηγητών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα συμμετέχουν και ως τελικοί χρήστες κατά τη φάση υλοποίησης του έργου. Το ΠΣ είναι επικεφαλής εταίρος του Πακέτου Εργασίας 6: «Σχέδιο διάχυσης και δράσεις» έχοντας την ευθύνη για την αποτελεσματική διάχυση των στόχων, των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου V-ALERT.

Website