Δημόσιες αναφορές

Συγκεκριμένα αποτελέσματα του έργου, όπως οι θεματικές προδιαγραφές του μαθησιακού περιβάλλοντος σε εικονικό κόσμο, τα σενάρια των περιπτώσεων απειλής, o εικονικός κόσμος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου θα διαδοθούν από τα μέλη της κοινοπραξίας μέσω σχετικών συνεδρίων και/ή περιοδικών και μέσα από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών.

Report on 3D virtual worlds platforms and technologies

Aποποίηση ευθυνών: Κατεβάστε εδώ “;