V-ALERT u kratkim crtama

Cilj V-ALERT projekta je uspostavljanje svijesti i kulture vezane za područje informacijske sigurnosti kod različitih ciljnih grupa korisnika (učenici i učitelji, IKT studenti, zaposlenici u akademskoj zajednici i poduzećima) informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) podizanjem razine svjesnosti i uvježbavanjem putem inovativnog alata za e-učenje. U kontekstu projekta razvit će se on-line 3D okruženje virtualnog svijeta za učenje (VWLE) koje će simulirati stvarne scenarije vezane za prijetnje u području informacijske sigurnosti, omogućavajući tako siguran način stjecanje znanja o mogućim rizicima i prijetnjama. VWLE će također putem personaliziranih preporuka korisnicima osigurati podršku u realnom vremenu, pri čemu će preporuke biti rezultat primjene algoritama preporuke na korisnikove osobne podatke kao i na sve aktivnosti realizirane za vrijeme učenja. “Učenje kroz rad” je temeljni pedagoški pristup V-ALERT projekta, pristup koji može povećati intrističnu motivaciju učenika te omogućiti bolje razumijevanje i učenje.

V-ALERT Detalji projekta:

  • Financiran od strane Programa za cjeloživotno učenje (Framework Lifelong Learning Programme) / osnovna aktivnost 3 – IKT / multilateralni projekt (Europska komisija, EACEA)
  • Datum početka/ završetka: 01/11/2013 – 31/10/2015
  • Trajanje: 24 mjeseca
  • Partneri: 6 partnera iz 5 zemalja
  • Koordinator: Hellenic Open University, Grčka