Brošura

Brošura o projektu, kao i prateći letci, bit će objavljeni na jesen 2014, a donosit će informacije o ciljevima samog projekta, očekivanim rezultatima, planu rada, partnerima u konzorciju i slično. Brošura će ujedno moći koristiti i kao plakat. Dodaci za brošuru/plakat namijenjeni svim ciljnim grupama (učenicima, studentima, nastavnicima, profesorima i zaposlenima u poduzećima) štampat će se na engleskom jeziku, ali će se također prevesti na još četiri jezika zemalja sudionica projekta (grčki, hrvatski, srpski i bugarski).