Najava finalne konferencije

V-ALERT konferencija u Hrvatskoj

Na samom kraju projekta, u prosincu 2015, Sveučilište u Splitu će u Hrvatskoj organizirati završnu konferenciju V-ALERT projekta. Konferencija će biti otvorena svim zainteresiranim, uključujući i lokalna državna tijela obrazovnih institucija i zakonodavce, akademsku zajednicu, školsku zajednicu, poduzeća i druge organizacije, kao i širu javnost.

V-ALERT - Announcement of Final Conference-page-001