V-ALERT na INTE 2015 konferenciji

Na međunarodnoj konferenciji New Horizons in Education – INTE 2015, održanoj u Barceloni, Španjolska, od 10-12 lipnja 2015, partneri projekta V-ALERT prezentirali su rad “Personalized Context- Aware Recommendations in 3D Virtual Learning Environments”

 Barcelona-holiday

Rad su izradili u koautorstvu: Andrina Granić, Sveučilište u Splitu (Split, Hrvatska), Vicky Maratou, Hellenic Open University (Patras, Grčka), Christos Mettouris, Sveučilište na Cipru (Nicosia, Cipar), George A. Papadopoulos, Sveučilište na Cipru (Nicosia, Cipar) i Michalis Xenos, Hellenic Open University (Patras, Grčka).

DSCN8227

Cilj rada je dati uvid u oblikovanje i razvoj kontekstno-svjesne preporuke u 3D-okruženju za učenje u virtualnom svijetu V-ALERT koji uvažava dostupne relevantne informacije kao što su kontekst, individualne karakteristike korisnika (učenika/studenata) i povijest korištenja kako bi osigurao personalizirani sadržaj za pomoć korisniku u aktivnostima učenja. Rad također donosi rezultate pilot studije upotrebljivosti sučelja koji će se uzeti u obzir prilikom razvoja završne, redizajnirane verzije 3D-okruženja za učenje u virtualnom svijetu.

DSCN8230