V-Alert upitnik

Istraživanje je uspješno provedeno uz sudjelovanje više od šest stotina ispitanika uz pomoć online upitnika, kao i kroz intervjue i fokus grupe u cilju sakupljanja zahtjeva krajnjih korisnika u vezi s V-Alert projektom.

Cilj je analiziranje ne samo zahtjeva krajnjih korisnika, već i zahtjeva virtualnog okruženja za učenje, razvijanje specifikacije za 3D virtualni svijet koji će biti implementiran u okviru projekta, kako iz konceptualne, tako i iz pedagoške perspektive. Upitnik, intervjui i fokus grupe su dio procedure sakupljanja zahtjeva krajnjih korisnika.

Upitnik, intervjui i fokus grupe uključuju pitanja čiji je cilj sakupljanje podataka o samom korisniku, kao što su dob, zanimanje i sl. u cilju svrstavanja samog korisnika u jednu od četiri ciljne skupine: a) učenici, b) učitelji, c) ICT studenti i profesori i d) zaposleni u poduzećima i organizacijama i administrativno osoblje. Osim toga, cilj je bio i sakupljanje korisnih informacija o tome koji su aspekti informacijske sigurnosti važniji pojedinim korisnicima, u ovisnosti o tome kojoj ciljnoj skupini svaki korisnik pripada. U vezi s tim, konzorcij je prikupio potrebe, prioritete, navike i razinu svjesnosti svake skupine, koje se odnose na informacijsku sigurnost. Kao rezultat upitnika, intervjua i fokus grupa definirane su specifikacije svijeta virtualnog okruženja za učenje.