Partneri

Hellenic Open University iz Grčke, u svojstvu koordinatora projekta, formirao je konzorcij partnera koji će uključiti stručnjake koji rade na podizanju svijesti o važnosti informacijske sigurnosti, visokostručne programere i krajnje korisnike iz svih područja obrazovanja (učenici, učitelji, IKT studenti i stručnjaci). V-Alert konzorcij je formiran u skladu sa ciljevima projekta i ekspertizom partnera potrebnom za uspješno izvođenje planiranih aktivnosti. Partneri dolaze s tri Sveučilišta (Hellenic Open University iz Grčke, Sveučilište s Cipra i Prirodoslovno-matematički Fakultet Sveučilišta u Splitu iz Hrvatske), jednog MSP poduzeća (Besecure s Cipra), jedne javne ustanove (Centar za promociju nauke iz Srbije) i jedne nevladine organizacije (Privredna komora iz Bugarske).

Svi partneri posjeduju značajno iskustvo u zadacima koji su im povjereni jer su stekli potrebna znanja kroz sudjelovanje u brojnom europskim projektima i međunarodnoj suradnji u okviru svojih poslovnih aktivnosti, kao i kroz sudjelovanje u javnim i nacionalnim projektima. Svi partneri su također zainteresirani za sam projekt i njegove rezultate, što se odražava kroz jasnu podjelu zadataka između partnera. Planirano je da partneri budu aktivno uključeni u gotovo sve aktivnosti projekta, od sastanaka i upravljanja projektom do diseminacije i eksploatacije. Cilj projekta je razvoj okruženja u obliku otvorene platforme, proširive u smislu uključivanja novih scenarija i jezika, te održive i poslije završetka financiranja od strane Europske unije.