Centar za promociju nauke

cpn_logo

Centar za promociju nauke (CPS) iz Srbije je javna institucija osnovana Zakonom o znanstveno/istraživačkoj djelatnosti, sa zadatkom promoviranja znanosit i tehnologije. Centar surađuje na temelju svog mandata sa znanstvenim i obrazovnim institucijama (sveučilišta, istraživački centri i škole) u Srbiji i diljem svijeta, blisko surađuje s Ministarstvima, kao i s medijima i privatnim sektorom. U isto vrijeme, CPS radi sa širokom publikom i ima odlično razvijenu mrežu za suradnju sa školskim i predškolskim ustanovama diljem zemlje i pokreće mnoge projekte u cilju promocije znanosti i podizanja svijesti o važnosti znanosti i inovacija. CPS također organizira obuke nastavnika i obuke za znanstvene komunikatore i znanstvene novinare, gradeći na taj način široku mrežu partnera za promociju znanosti.

CPS je voditelj Radnog paketa 4: Testiranje i implementacija pilot verzije V-Alert okruženja za učenje i biće odgovoran za organizaciju i provedbu konkretnih obuka za korištenje okruženja za učenje za učenike osnovnih i srednjih škola. U okviru aktivnosti diseminacije CPS je odgovoran za dizajn i održavanje web sjedišta projekta. 

Website