Hellenic Open University

helenic-open-university

Hellenic Open University (HOU)  je jedino grčko državno sveučilište koje osigurava mogućnost studiranja na daljinu i na diplomskom i postdiplomskom studiju. HOU sačinjavaju četiri fakulteta: prirodoslovlje & tehnologija, humanističke znanosti, društvene znanosti i primijenjena umjetnost, sa 6 programa na preddiplomskoj i 26 na diplomskoj razini, koje trenutno pohađa 30000 studenata. HOU je pionir novih obrazovnih metoda koje se temelje na principu učenja na daljinu i u svom programu nudi inovativne programe studija, uz mogućnost pohađanja diplomskih i postdiplomskih studija za šire društvene slojeve, što otvara mogućnosti za stalno obrazovanje i cjeloživotno učenje za sve zainteresirane. Unapređenje znanstvenog znanja je omogućeno primjenom metodologija učenja na daljinu koje su podržane od strane Informacijskih i komunikacijskih tehnologija te uz generirane odgovarajuće nastavne materijale.

Software Quality Research Group (SQRG) unutar Hellenic Open University (quality.eap.gr)  ima široko znanje u primijenjenim istraživanjima u području procjene i mjerenja kvalitete programske podrške, koristeći PLE i Analitiku učenja. Pored toga, SQRG je specijaliziran u razvoju Web 2.0 e-okruženja za učenje, masivnih online tečajeva otvorenog tipa (MOOCs) i alata proširene stvarnosti, kao i virtualnih okruženja koji uključuju 3D virtualni svijet koji primjenjuju princip aktivnog i iskustvenog učenja o temama kojima je nemoguće ili kojima se nije sigurno baviti uz pomoć konvencionalnih metoda učenja. Software Quality Research Group se sastoji od 15 aktivnih članova i većeg broja suradnika, uključujući studente na diplomskim i postdiplomskim studijama i znanstvenike iz područja Interakcije čovjeka i računala, e-učenja, proširene stvarnosti i 3D virtualnih okruženja.

HOU je koordinator V-ALERT projekta i bit će odgovoran za sljedeće zadatke:

  • Rukovođenje projektom
  • Dizajniranje i razvoj 3D svijeta virtualnog okruženja za učenje (VWLE) (alfa i finalna verzija)
  • Testiranje i formativna evaluacija 3D VWLE alfa verzije
  • Izvođenje određenog broja implementacija pilot sesija

Website