Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska

usp-logo

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu (USP) iz Hrvatske je u V-ALERT projektu predstavljen Odjelom za informatiku koji ima značajnu ekspertizu u području interakcije čovjeka i računala, modeliranja korisnika, personalizacije, razvoja i evaluacije prilagodljivih sučelja sustava za e-učenje /m-učenje u skladu s individualnim karakteristikama korisnika. U kontekstu V-ALERT projekta, Odjel će doprinijeti analizi zahtjeva IKT studenata i profesora, te će njegovi studenti i profesori kao krajnji korisnici sudjelovati u fazi implementacije projekta.

USP je voditelj Radnog paketa 6: Diseminacijski plan i aktivnosti, te je odgovoran za efektivnu diseminaciju ciljeva i rezultata V-ALERT projekta.

Website