Ciljevi i zadaci

U kontekstu V-ALERT projekta IKT se ne koristi kao sredstvo za motivaciju ili kao podrška učenicima u poboljšanju njihovih obrazovnih postignuća, već kao sredstvo koje će omogućiti adresiranje važnih aspekata informacijske sigurnosti vezanih za prirodu i stvarno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije.

Osnovni cilj projekta je razvijanje svijesti i novog mentaliteta svih ciljnih skupina korisnika vezanih za sigurno računarstvo. Specifično, ciljevi V- ALERT projekta su sljedeći:

 • Obogatiti učenikovu svijest o informacijskoj sigurnosti kroz kolaboraciju, kritično mišljenje i “učenje kroz rad”,
 • Osnažiti učitelje u usvajanju novih IKT pristupa u poučavanju te im također pružiti šansu da postanu svjesni o rizicima vezanim za informacijsku sigurnost,
 • Pomoći zaposlenicima poduzeća u realiziranju njihove ključne uloge u osiguravanja informacija kompanije, omogućavajući im da sigurno iskuse rizike sigurnosti, tipove postojećih protumjera i prikladne kontekste primjene kao i sva moguća nametnuta ograničenja,
 • Proširiti i konsolidirati postojeće znanje o informacijskoj sigurnosti studenata i sveučilišnih profesora različite ekspertize.

U cilju što boljeg podržavanja cjeloživotnog učenja i udovoljavanja potrebama krajnjih korisnika, osnovni ciljevi V-ALERT projekta uključuju:

 • Kreiranje on-line, proširivog, višekorisničkog i višejezičnog 3D okruženja virtualnog svijeta za učenje koje će simulirati prijetnje u području informacijske sigurnosti iz stvarnog života, “sigurno” eksponirajući korisnika potencijalnim rizicima,
 • Razvoj većeg broja simulacija prijetnjiu području informacijske sigurnosti zasnovanih na iskustvenim principima učenja, ciljajući na povećanje aktivnosti /angažiranosti i intristične motivacije učenika
 • Ugrađivanje algoritama preporuke za prilagođavanje konteksta potrebama učenika za vrijeme pružanja personalizirane pomoći
 • Postavljanje specifičnih istraživačkih pitanja u ovom području istraživanja kao jednog od osnovnih ciljeva završnog vrednovanja projekta
 • Postavljanje infrastrukture za daljnju održivost okruženja kao i za njezino moguće proširenje ne samo s dodatnim scenarijima prijetnji, već i proširenje na druge jezike.

Osnovni rezultati V-ALERT projekta uključuju:

 • konceptualni dizajn scenarija vezanih za prijetnje u području informacijske sigurnosti koji uzima u obzir potrebe svake ciljne skupine
 • on-line 3D virtualni svijet s mogućnošću prilagodbe dizajniran na način da što bolje implementira navedene scenarije putem simulacija i zanimljivih aktivnosti vezanih za učenje
 • relevantnu dokumentaciju i obrazovni materijal o informacijskoj sigurnosti namijenjen krajnjim korisnicima
 • izvještaje formativnog vrednovanja okruženja virtualnog svijeta za učenje i pilot implementacije okruženja u svakoj zemlji partnera.