Europske vrijednosti

V-ALERT konzorcij sastavljen iz šest europskih organizacija obuhvaća suradnike raznolike stručnosti koji će prenijeti znanje i iskustvo iz jedne zemlje u drugu. Projekt V-ALERT doprinosi europskoj integraciji adresirajući istovremeno dva europska prioriteta: 2008. Inter-kulturalni dijalog i 2009. Kreativnost i inovaciju.

V-ALERT partnerstvo nastoji kreirati praktičan i inovativan alat za e-učenje koji daje jasnu dodanu vrijednost europskom E&T društvu kao cjelini. Uspješan završetak V-ALERT projekta pomoći će prilikom promoviranja nove vizije učenja potpomognutog tehnologijom ugrađenog u dugoročne ciljeve obrazovanja i integrirane u strategije cjeloživotnog učenja. Projekt se temelji na inovativnoj ideji koja će omogućiti razvoj usluga i prakse koje mogu dovesti do boljih saznanja o efektivnom korištenju IKTa u cilju unapređivanja procesa učenja. Nadalje, zbog široke prirode krajnjih korisnika, implementacija V-ALERT okruženja virtualnog svijeta za učenje će premoštavanjem dvaju svjetova – obrazovanja i rada – osnažiti transverzalne kompetencije kao što je digitalna kompetencija.

V-ALERT projekt ima jasne multiplicirajuće efekte: zainteresirane strane dolaze iz različitih sektora, što doprinosi generaliziranju rezultata ali također i mogućnosti njihove prilagodbe. Korištenje koncepta otvorenog koda za sve rezultate i koncepte projekta omogućava eksploataciju rezultata ne samo u zemljama članicama Europske unije već i šire.