Изследването е проведено успешно с повече от шестстотин участника. Въпросникът вече е затворен за участие. От името на V-Alert консорциума бихме желали да благодарим на всички поканени участници, които любезно отделиха време за, да ни предоставят техните отговори, които ще бъдат използвани в по-нататъшното разработване на V-Alert проекта.