Η έρευνα, στην οποία ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από εξακόσιοι συμμετέχοντες, διεξήχθη με επιτυχία. Το Ερωτηματολόγιο είναι πλέον ανενεργό. Εκ μέρους των συνεργατών του έργου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες που ευγενικά αφιέρωσαν χρόνο για την καταγραφή των απαντήσεών τους, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες φάσεις ανάπτυξης του έργου V-Alert.