V-ALERT na ICIST konferenciji

Partneri V-ALERT projekta prezentovali su dva rada na petoj Međunarodnoj konferenciji informacionog društva i tehnologije (engl. International Conference on Information Society and Technology, ICIST), koja je održana na planini Kopaonik u Srbiji od 8-11 marta 2015. godine.

V-ALERT za nastavnike i profesore

Trideset mladih nastavnika i profesora iz nekoliko evropskih zemalja imalo je priliku da se upozna sa osnovnim ciljevima, tehnikama i potencijalima projekta V-alert, tokom radionice posvećenoj inovativnim ICT tehnikama učenja.

V-alert u Portugalu

Otvoreni grčki univerzitet je predstavio osnovne ciljeve V-alert projekta naučnicima, edukatorima i akademicima, okupljenim u Portu u Portugalu, 26. i 27. novembra 2014. godine.

Prezentacija V-alert projekta u Beogradu

Prisutna publika događaja „Horizont četvrtkom“, imala je priliku da čuje više detalja o projektu V-alert tokom zajedničkog sastanka sa Creat-IT projektom, u Naučnom klubu Centra za promociju nauke.