Brošura

V-ALERT brošura je izrađena 2015. godine sa informacijama o ciljevima projekta, očekivanim rezultatima, planom realizacije i partnerima u konzorcijumu. Brošura se koristi i kao poster.