Završna konferencija

U Splitu je 17. decembra održana završna konferencija međunarodnog projekta V-ALERT. Partneri iz Grčke, Kipra, Bugarske, Hrvatske i Srbije, kao i neki od učesnika  i nastavnika koji su od novembra 2013. godine radili na projektu, sastali su se u Splitu, u hotelu Cornaro, kako bi razmotrili postignute rezultate tokom dvogodišnjeg rada.

IMG_4684

Konferenciju su otvorili profesror Alen Soldo, sa Univerziteta u Splitu, Ines Milina Ganza, Kancelarija za obrazovanje I istraživanje u Splitu i Anila Trošani, Evropska komisija. Kasnije je dr Michalis Xenos, coordinator projekta V-Alert, predstavio sam projekat, a nakon toga o toku i rezultatima pričali su i članovi organizacija i institucija partnera.

IMG_4708

Osim partnera, učesnicima konferencije su se obratili i gostujući predavači koji su govorili o bezbednosti na interntu i savremenim tehnologijama.

Parelelno su održane i dve radionice na kojima je demonstrirana video igrica o bezbednosti na internetu proizvedena za potrebe projekta.

IMG_4632

Projekat V-ALERT (Virtual World for Awareness and Learning on Information Security) pokrenut je da bi se podigla svest o opasnostima koje nas vrebaju na Internetu. Finansiran je od strane Evropske komisije kroz Program za celoživotno učenje (LLP – Lifelong Learning Programme), a u njemu učestvuju partneri iz 5 zemalja iz regiona – Hellenic Open University iz Patre u Grčkoj, kompanija BESECURE sa Kipra, Univerzitet na Kipru, Prirodno-matematički fakultet univerziteta u Splitu, Privredna komora Bugarske i Centar za promociju nauke iz Beograda.

Glavni cilj projekta bio je da se kreira video igrica koja će pomoći korisnicima da izbegnu i spreče da postanu žrtve internet napada. Kroz video igricu u kojoj se avatar kreće kroz virtuelni svet, igračima se ukazuje na nekoliko načina krađe podataka i identiteta i upućuju se kako da se od takvih napada zaštite.

Preuzmite agendu konferencije ovde.

Preuzmite izveštaj Završne konferencije ovde.