Najava finalne konferencije

Na samom kraju projekta, u decembru 2015, Sveučilište u Splitu će u Hrvatskoj organizovati završnu konferenciju V-ALERT projekta. Konferencija će biti otvorena za sve zainteresovane, uključujući i lokalna državna tela obrazovnih institucija i zakonodavce, akademsku zajednicu, školsku zajednicu, preduzeća i druge organizacije, kao i širu javnost.

V-ALERT - Announcement of Final Conference-page-001