Sastanak povodom početka V-Alert projekta u Patri

Prvi sastanak partnera povodom započinanja projekta održan je 25-26 novembra 2013. godine, u Patri u Grčkoj. Među učesnicima, bili su partneri iz Hellenic Open univerziteta, BeSecure, Univerziteta na Kipru, Splitskog univerziteta, Centra za promociju nauke i Privredne komore Bugarske.

Nakon uvoda i kratkih prezentacija svih partnera, iznesen je opšti pregled V-Alert projekta. Predstavljena je osnovna ideja projekta, motivacija, ciljevi i očekivani rezultati i dat je veliki broj predloga i ideja koji će osigurati uspeh budućeg rada. Svi partneri su predstavili svoju organizaciju, ulogu u projektu, i glavne istraživače koji će učestvovati, a takođe su ukazali na vremenski okvir, ključne momente i ishode radnog paketa koji će voditi. Nakon prezentacija usledila je diskusija o elementima saradnje i tehničkim pitanjima virtuelnog sveta, i razmatrana su i druga bitna pitanja od značaja za projekat.

V-Alert PB250022

U večernjim časovima, nakon prvog dana sastanka, partneri su se prošetali centrom grada Patre i nastavili diskusiju u opuštenoj atmosferi.