Sastanak projekta u Limasolu

Partneri  V-Alert projekta okupili su se po drugi put na sastanku konzorcijuma u Limasolu na Kipru, 8-9 Maja 2014.

DSC_0507

Članovi konzorcijuma razgovarali su o zadacima u okviru projekta koji su izvršeni do tog trenutka i fokusirali su se na sledeće korake koje bi trebalo realizovati u svakom od radnih paketa projekta. Plodna razmena ideja i iskustava dovela je do boljeg sagledavanja određenih detalja u kontekstu projekta i pojašnjenja svih pitanja koja bi mogla da pomognu u budućem radu i naročito u finalnom razvoju platforme za virtuelni svet. Predstavljeni su rezultati sprovedene ankete, i svi partneri su se složili da dobijeni rezultati predstavljaju jaku osnovu za oblikovanje funkcionalnosti virtuelnog sveta, prema zahtevima različitih korisničkih grupa.
DSC_0523

Nakon dugog dana ispunjenog sastancima, konzorcijum je posetio stari deo grada Limasola, što je ujedno partnerima u projektu omogućilo nastavak razgovora i razmenu mišljenja i ideja.