V-ALERT na INTE 2015 konferenciji

Partner okupljni oko V-ALERT projekta prezentovali su rad na temu „Personalized Context-Aware Recommendations in 3D Virtual Learning Environments“ na Međunarodnoj konferenciji o novim horizontima uobrazovanju, održanoj u Barseloni, Španija, od 10. do 12. juna 2015. godine

 Barcelona-holiday

Rad je pisalo nekoliko ko-autora, među kojima su Andrina Granić sa Univerziteta u Splitu (Split, Hrvatska), Viki Maratou sa Helenskog otvorenog univerziteta (Patras, Grčka), Hristos Meturis, Univerzitet na Kipru, (Nikosia, Kipar), Georg A. Papadpulus, Univerzitet na Kipru (Nikosia, Kipar) i Mihalis Ksenos sa Helenskog otvorenog univerziteta (Patras, Grčka).

DSCN8227

Cilj ovog rada je da pruži uvid u dizajn i preporuke u okviru konteksta V-ALERT 3D VWLE (engl. Virtual World Learning Environment), koje uzimaju u obzir dostupne i relevantne informacije kao što su kontekst, individualne karakteristike korisnika i prethodno iskustvo u korišćenju, kako bi obezbedile personalizovani sadržaj koji će pomoći korisnicima tokom korišćenja ovog virtuelnog sveta u edukativne svrhe. Ovaj rad takođe nudi rezultate evaluacije preliminarne upotrebe virtuelnog sveta, koji će biti uzet u obzir prilikom finalnog redizajniranja 3D VWLE.

DSCN8230