Predstavljen V-ALERT na sastanku COLISSE projekta

Radeći u sinergiji, partneri sa Helenskog otvorenog univerziteta su prezentovali V-ALERT projekat tokom sastanka partnera COLISSE Erasmus+ projekta, održanog u Madridu, 25. juna 2015. godine. 

IMG_1597