V-Alert anketa

Anketa je uspešno sprovedena uz učesće više od šest stotina ispitanika uz pomoć online upitnika, kao i kroz intervjue i fokus grupe u cilju sakupljanja zahteva krajnjih korisnika u vezi sa V-Alert projektom.

Cilj je da se zahtevi krajnjih korisnika analiziraju, kao i zahtevi virtuelnog okruženja za učenje, i da se razviju specifikacije za 3D virtuelni svet koji će biti implementiran u okviru projekta, kako iz konceptualne, tako i iz pedagoške perspektive. Upitnik, intervjui i fokus grupe su deo procedure sakupljanja zahteva krajnjih korisnika.

Upitnik, intervjui i fokus grupe uključuju pitanja čiji je cilj sakupljanje podataka o samom korisniku, kao što su, starost, zanimanje, itd. u cilju kategorisanja samog korisnika u jednu od četiri ciljne grupe: a) deca, b) učitelji, c) IKT studenti i profesori i d) zaposleni u preduzećima i organizacijama i administrativno osoblje. Pored toga, cilj je bio i da se sakupe korisne informacije o tome koji su aspekti informacione bezbednosti bitniji ovim korisnicima, zasnovano na tome kojoj ciljnoj grupi svaki korisnik pripada. U vezi s tim, konzorcijum je sakupio potrebe, prioritete, navike i nivo svesnosti svake grupe, koje se odnose na informacionu bezbednost. Kao rezultat upitnika, intervjua i fokus grupa definisane su specifikacije sveta virtuelnog okruženja za učenje.