Partneri

Hellenic Open University iz Grčke, u svojstvu koordinatora projekta, formirao je konzorcijum partnera koji će uključiti stručnjake koji rade na podizanju svesti o važnosti bezbednosti informacija, visokostručne programere i krajnje korisnike iz svih oblasti obrazovanja (deca, učitelji, IKT studenti i stručnjaci). V-Alert konzorcijum je oformljen u skladu sa ciljevima projekta i ekspertizom partnera potrebnom za uspešno izvođenje planiranih aktivnosti. Partneri dolaze sa tri Univerziteta (Hellenic Open University iz Grčke, Univerzitet sa Kipra i Prirodno-matematički Fakultet Univerziteta u Splitu iz Hrvatske), jednog MSP preduzeća (Besecure sa Kipra), jedne javne ustanove (Centar za promociju nauke iz Srbije) i jedne nevladine organizacije (Privredna komora iz Bugarske).

Svi partneri poseduju značajno iskustvo u zadacima koji su im povereni jer su stekli potrebna znanja kroz učestvovanje u brojnom evropskim projektima i medjunarodnoj saradnji u okviru svojih poslovnih aktivnosti, kao i kroz učestvovanje u javnim i nacionalnim projektima. Svi partneri su takodje zainteresovani za sam projekat i rezultate koje će doneti. To se odražava kroz jasnu podelu zadataka između partnera. Planirano je da partneri budu aktivno uključeni u skoro sve aktivnosti projekta, od sastanaka i upravljanja projektom do diseminacije i ekspoatacije. Cilj projekta je razvoj finalnog okruženja u obliku otvorene platforme, proširive u smislu uključivanja novih scenarija i jezika i održive i posle završetka finansiranja od strane Evropske unije.