Centar za promociju nauke

cpn_logo

Centar za promociju nauke (CPS) iz Srbije je javna institucija osnovana Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. Centar sarađuje no osnovu svog mandata sa istraživačkim i obrazovnim institucijama (univerziteti, istraživački centri i škole) u Srbiji i širom sveta, blisko sarađuje sa Ministarstvima, kao i sa medijima i privatnim sektorom. U isto vreme, CPS radi sa širokom publikom i ima odlično razvijenu mrežu za saradnju sa školskim i predškolskim ustanovama širom zemlje i pokreće mnoge projekte u cilju promocije nauke i podizanja svesti o važnosti nauke i inovacija. CPS takođe organizuje obuke nastavnika i obuke za naučne komunikatore i naučne novinare, gradeći na taj način široku mrežu partnera za promociju nauke.

CPS je rukovodilac Radnog paketa 4: Testiranje i implementacija pilot verzije V-Alert okruženja za učenje i biće odgovoran za organizaciju i implementaciju konkretnih obuka za korišćenje okruženja za učenje za učenike osnovnih i srednjh škola. U okviru aktivnosti diseminacije CPS je odgovoran za dizajn i održavanje websajta projekta.
Website