Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Splitu, Hrvatska

usp-logoPRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U SPLITU (USP) iz Hrvatske u V-Alert projektu predstavlja Odeljenje za informatiku koje ima značajnu ekspertizu u području interakcije čoveka i računara, modeliranja korisnika, personalizacije, razvoja i evaluacije prilagodljivih intefejsa sistema za e-učenje/ m-učenje u skladu sa individualnim karakteristikama korisnika. U kontekstu V-Alert projekta, Odeljenje će doprineti analizi zahteva IKT studenata i profesora, a takođe će uključiti i IKT studente i profesore kao krajnje korisnike u fazi implementacije projekta.

USP je rukovodilac Radnog paketa 6: Plan diseminacije i aktivnosti, i odgovoran je za efikasnu diseminaciju ciljeva i rezultata V-Alert projekta.

Website