Vizija

Kompjuteri su, kao i internet, veoma značajan alat koji ljudi u velikoj meri koriste u svakodnevnom životu. Međutim, postoje određeni rizici na koje nailaze IKT korisnici, pa oni, bez obzira na uzrast i znanje, treba da budu svesni osnovnih pravila za bezbednost informacija i zaštitu podataka. Na evropskom nivou sprovodi se akcija sa ciljem promovisanja podizanja svesti građana o pretnjama u sajber svetu, menjanjem percepcije pojedinaca o pretnjama na internetu, a ujedno se daju i aktuelne informacije o bezbednosti kroz edukaciju i primere dobrih praksi.

Vizija V-ALERT projekta je da zaposlenima u kompanijama i drugim IKT korisnicima različite starosne dobi i znanja obezbedi široko, ekonomski pristupačno i inovativno okruženje za e-učenje, koje će podržati iskustveno celoživotno učenje, a takodje i sveobuhvatno razumevanje principa bezbednosti informacija i mogućih mera zaštite.

Preciznije rečeno, okruženje predviđeno za e-učenje je prilagodljiv, višejezičan 3D virtuelni svet koji simulira scenarije, primere i mere zaštite za bezbednosne pretnje iz stvarnog života, pružajući priliku različitim ciljnim grupama korisnika da iskuse rizike i kombinuju neophodne veštine, znanja i, kada je to potrebno, sarađuju kako bi prevazišli rizične situacije. Virtuelni svet će ponuditi personalizovane preporuke korisnicima, kao pomoć u interakciji u okviru simulacije u virtuelnom svetu, olakšavajući i unapređujući proces učenja.